img

ניהול קריירה

עובדת בתחום כבר כמה שנים ואינך יודעת לאן להתפתח?

חש שהגעת לתקרת זכוכית שקשה לפרוץ אותה?

אינך נמצא במקום שחשבת שתהיה כשסיימת ללמוד לפני עשר שנים?

שואפת להגיע רחוק, אך אינך יודעת איפה להתחיל?

האם הפנטזיות שלך תואמות את המציאות?

חי ב”כלוב של זהב” ואינך ממצה את הפוטנציאל שלך?

מתקשה להבין את הפוליטיקה ארגונית ולתמרן בה?

בייעוץ קריירה נעזור לך לאבחן את חזקותיך ואת חולשותיך, להבין מה עוצר אותך מלהגיע למקום שחלמת עליו תמיד. בעזרת שיחות אישיות עם יועצת תעסוקתית מנוסה בתחום יהיה ניתן לבנות תכנית פיתוח אישי ויעדים בני השגה המותאמים לפרופיל האישי שלך. 

ניתן לשלב מבדקים תעסוקתיים שיסייעו לך לאבחן ולמפות את הפרופיל התעסוקתי שלך.