לחץ על הקישור הבא לרישום ותשלום
עבור יום מבחנים למועמדים לבתי ספר