מועמדים למשרד התחבורה
בשלב זה לא מתבצעים מיונים לקראת קורס הוראת נהיגה / קציני בטיחות בתעבורה / בוחנים

רישום ליום מבחנים למועמדים לתפקידים במשרד התחבורה

יש לבחור את התפקיד אליו הינך מעוניין/ת להיבחן