רישום ליום מבחנים למועמדים לתפקידים במשרד התחבורה

יש לבחור את התפקיד אליו הינך מעוניין/ת להיבחן