img

פגישת הכנה לראיון עבודה

זומנת לכמה ראיונות ואף פעם לא קיבלת הצעת עבודה? יצאת בתחושה כי לא הצלחת להביא את מלוא יכולותיך לידי ביטוי? מעמד הראיון תמיד מוציא אותך מאיזון? קשה לך לדעת מה להדגיש ומה להצניע בראיון? כיצד לדבר על נושאים שעלולים להיתפס בעייתיים בראיון?  אתם כבר לא לבד!!! ראיון העבודה הוא ההזדמנות למכירה ולשכנוע כי אני המתאים/ה לתפקיד. כיצד לראות את הראיון כהזדמנות, ולא כאיום? כיצד להתגבר על המכשולים הפנימיים והחיצוניים כדי להצליח בראיון? כיצד להדגיש את היתרונות שלך, או במילים אחרות - כיצד להיכנס לראיון עבודה ולצאת עם הצעת עבודה ביד?

התכנים המרכזיים העולים במפגשי הייעוץ:

  • הבנת הסיטואציה בראיון עבודה
  • שליטה בעקרונות המובילים להצלחה בראיון האישי
  • הקניית מיומנויות מכירה עצמית.
  • התמודדות עם שאלות "קשות" בראיון
  • הופעה ושפת גוף בראיון
 התהליך הוא תהליך ליווי אישי. המפגשים אישיים ומתפתחים בהתאם לדינמיקה ולצרכים של הנועץ. לרכישה