img

ליווי מפוטרים ומחפשי עבודה

"איך אני מתחיל מחדש? איך אני משתמש באירוע הזה כדי לשפר את חיי ולזנק קדימה?"

עזיבת מקום עבודה על רקע פיטורין היא אחד האירועים המשמעותיים בחיי אדם. במצב זה נדרש האדם להתמודד עם משבר עזיבת מקום העבודה, על הסביבה החברתית שבו ועל הביטחון הכלכלי שהוא מקנה ולהתארגן לתקופה של חוסר ודאות, וכל זאת בתוך חיפוש דרך חדשה. ליווי למפוטרים הוא שירות הניתן על ידי היועצים של אדם מילא ומאפשר התמודדות עם המצב החדש בהיבט הרגשי ובהיבט התכליתי כאחד.

התהליך מתבצע על ידי אנשי הצוות ביחידה שהם יועצים ופסיכולוגיים תעסוקתיים.

נערכת פגישת היכרות לזיהוי הצרכים ולתיאום הציפיות. אחריה יגובשו הנושאים  שהתהליך יתמקד בהם ויכלול חלק מהנושאים הבאים: ליווי בחיפוש העבודה בתוך הנעה לגישה אקטיבית, שכלול ופיתוח מיומנויות חיפוש עבודה והמכירה העצמית.

שירות ליווי מפוטרים – מטרות התהליך:

  • הסתגלות  יעילה למצבו התעסוקתי והאישי החדש של האדם.
  • התמודדות עם נושאים אישיים ומשפחתיים בתהליך השינוי.
  • התארגנות לחיפוש העבודה הכוללת שכלול ופיתוח מיומנויות.
  • עצות לחיפוש עבודה יעיל, כתיבת קורות חיים, בניית אסטרטגיית חיפוש עבודה, הכנה לראיון עבודה -כולל סימולציה.
  • גיבוש נתיב קריירה חדש.
  • התהליך משלב מפגשי תמיכה וייעוץ וכן ליווי בתהליך חיפוש העבודה.
לרכישה