img

שיחת משוב

רוצה לדעת כיצד מימשת את עצמך ביום המבחנים וללמוד עוד על הכישורים, על המוטיבציות ועל נקודות העצמה והחולשה שלך?

באפשרותך לקבל שיחת משוב

שיחת משוב נערכת על ידי יועץ תעסוקתי ונמשכת כשעה. מטרתה של השיחה היא להציג לך את התמונה העולה מהתנהלותך ביום המבחנים. באפשרותך לקבל בשיחה זו מידע מקיף על הכישורים ועל הנטיות שלך וכן לרכוש כלים יישומים לשיפור עצמי בעתיד. בשיחה זו לא תהיה התייחסות לסיבות קבלתך או אי-קבלתך לתפקיד.

קיום שיחת המשוב מותנה באישור החברה שנבחנת אליה ורק אם נבחנת יום מבחנים מלא.

לא ניתן לקבל שיחת משוב על סמך אבחון לצורך קליטה ליישובים.

לרכישה