img

 מימוש עצמי? דרך חדשה? שינוי קריירה בגילי?

מיצית את הקריירה הנוכחית? רוצה להבין מה עוד יכול להתאים, לאן אפשר להתפתח? חלמת תמיד להפוך את התחביב למקצוע וחששת?

רבים מוצאים את עצמם עובדים בעבודה קבועה בתנאים טובים ובשכר גבוה, אבל אינם מסופקים ממנה וחשים החמצה על כך שלא בחרו מלכתחילה בדרך המתאימה.

"אנחנו נושאים באחריות לעצמנו, כדברי סארטר 'אנחנו המחברים של ספר חיינו'. באמצעות הרחבת מעגל האפשרויות והבחירות המעשים והמחדלים אנו מעצבים בסופו של דבר את עצמנו. איננו יכולים לחמוק מן האחריות הזאת, מן החירות הזאת. למדנו שאנו נושאים באחריות למתן הצורה והמשמעות לא רק לעולמנו הפנימי, אלא גם לזה החיצוני… אנו נתקלים בעולם החיצוני אך ורק כפי שהוא מעובד בידי המנגנון הנוירולוגי והפסיכולוגי שלנו… ביצירת עולמנו אנו ממלאים תפקיד מרכזי – אנו בוראים אותו."

אירווין יאלום

בייעוץ קריירה צוות היועצים המיומן שלנו יעזור לך לבחון היטב את החלופות הקיימות ויסייע לך להכיר את עצמך.

אנו נלווה אותך במעברי הקריירה לאורך המסלול. איך?

בפגישות אישיות, שמספרן מותאם למטרותיך ולצרכיך, היועץ לומד להכיר את העדפותיך, את כישוריך ואת ניסיונך, ויחד תבררו כיצד לממש אותן. במידת הרצון והצורך אפשר להחליט עם היועץ האם לערוך יום אבחון מלא כדי להעשיר את התהליך במידע נוסף. בסוף התהליך ייתקבל מגוון אפשרויות הקריירה המתאים ביותר בעבורך בהתאם להיצע העדכני בשוק העבודה.

בסיום התהליך באדם מילא תוכל לצאת לקריירה החדשה בבטחה.

לרכישה