img

כניסה למבחני התנסות של אדם מילא

הופנית לאבחון מקצועי באדם מילא – מה מצפה לך?

עשרה דברים שחשוב לדעת לקראת יום אבחון באדם מילא

  • מטרתו של האבחון המקצועי היא לבדוק התאמתך לתפקיד שעל הפרק, מכיוון שהתאמה כזו חיונית להצלחת העובד והארגון.
  • יום האבחון דורש ממך ריכוז והקדשת זמן יקר וכרוך בהוצאה כספית גדולה מצד המעסיק הפוטנציאלי שלך.

  • יום האבחון נמשך שמונה עד עשר שעות וכולל מבחני מיון מסוגים שונים – מבחני כשרים, מבחני אישיות, מבחנים קבוצתיים (דינמיקות קבוצתיות, סימולציות), ריאיון אישי ושאלון אישי.

  • האבחון נערך באחד מסניפי אדם מילא. על סמך ממצאי יום האבחון מועברת חוות דעת לארגון מזמין האבחון, הכוללת המלצה לגבי המשך התהליך.

  • בין המבחנים השונים יש הפסקות קצרות. לרשותך פינת שתייה קרה וחמה.

  • אין צורך להתכונן לקראת יום אבחון באדם מילא. כדאי ללכת לישון מוקדם ולהיות רגועים ורעננים. דוגמאות לחלק מסוגי השאלות ניתן לראות כאן.

  • אם אתה צריך התחשבות מיוחדת, חשוב להודיע על כך מראש.

  • לאחר קבלת תוצאות המבחן באפשרותך להגיע לעיין בחוות דעת אשר נכתבה בהתבסס על ממצאי יום האבחון, כפי שהועברה לארגון שהזמין את האבחון (באמצעות הגשת בקשה דרך האתר).
  • ניתן גם לתאם שיחת משוב אישית בתשלום עם יועץ שיפרוס בפניך את ממצאי המבחן שלך ויענה על שאלותיך.

  • ההתאמה היא לתפקיד מסוים בארגון ספציפי. אם לא עברת לשלבי המיון הבאים, באפשרותך לבחור להכניס את נתוניך למאגר המועמדים של אדם מילא, ואנו נפנה אליך כאשר תעלה משרה המתאימה לכישוריך.

כניסה למבחני התנסות של אדם מילא