img

מועמדים לשירות המדינה

מועמדים יקרים,

אדם מילא נבחרה על ידי נציבות שירות המדינה כאחד המכונים לבצע את הליך המיון לתפקידים השונים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

לנוחיותכם, להלן תשובות לשאלות נפוצות הקשורות לתהליך המיון אשר מתבצע באדם מילא במטרה לתת את מרב המידע לגבי התהליך.

למי נועד תהליך המיון?

תהליך המיון נועד למועמדים אשר הגישו את מועמדותם למשרות המוצעות ע"י שירות המדינה ועברו את תנאי הסף כפי שהגדירו בכל מכרז.

מה כולל תהליך המיון?

מטרת האבחון המקצועי היא לבדוק את התאמת המועמד לתפקיד ולארגון אליו מועמד, התאמה כזאת חיונית להצלחתו כעובד וכן להצלחת הארגון. תהליך המיון נבנה כך שיאפשר למועמדים להביא לידי ביטוי את יכולותיהם במגוון דרכים וערוצים.

המיון באדם מילא כולל את השלבים הבאים:

שלב א– יום מבחנים ממוחשבים באחד מסניפי אדם מילא.

שלב ב– יום הערכה הכולל פעילות קבוצתית.

במה עליי להצטייד ליום האבחון?

יש להביא תעודה מזהה הכוללת תמונה עדכנית (תעודת זהות/רישיון נהיגה/דרכון).

מומלץ להצטייד במזון (בסניף תל אביב ובסניף חיפה אין קפיטריה) וכן מומלץ להגיע רעננים.

בין המבחנים השונים יש הפסקות קצרות בהן לרשותך פינת קפה ובה שתייה חמה וקרה.

האם ניתן להגיע ליום האבחון בשעה מאוחרת יותר משעת הזימון במכתב?

יש להגיע ליום המבחנים בזמן שצוין במכתב, שכן לכל מועמד משוריינים התאריך והשעה שלו. בנוסף, ייתכן שהמאחר לא יספיק להיבחן בכל המבחנים באותו היום.

לאחר קבלת תוצאות המבחן באפשרותך להגיע לשיחת משוב אישית עם יועץ שיפרוס בפניך את ממצאי המבחן שלך ויענה על שאלותיך. שיחת המשוב נעשית בתשלום ובתיאום מראש.

בהצלחה!

צוות אדם מילא