img

מועמדים לשנת שירות

מידע לקראת יום היכרות לשנת שירות - 2016

 לקראת שנת השירות הינך מוזמן/ת ליום היכרות באדם מילא.

על בסיס יום זה תקבל/י בהמשך רשימת מקומות רלוונטיים עבורך לביצוע שנת השירות.

היום נמשך כ – 6 שעות (8:00-14:00) וכולל פעילות קבוצתית, מילוי שאלון אישי וראיון קצר.

הפעילות הקבוצתית מורכבת ממספר תרגילים אשר דוגמים את המשימות השונות של שנת השרות. לדוגמא: משימת הדרכה בה תתבקש/י להדריך את הקבוצה על נושא מסוים.

יום ההיכרות יתבצע בחמישה אתרים ברחבי הארץ (באר שבע, ירושלים, תל אביב, טבריה וחיפה) בתאריכים שנקבעו מראש וההשתתפות בו כרוכה בתשלום של 200 ₪ (כולל מע"מ)

כדי להירשם ליום ההיכרות יש להיכנס לאתר של התנועה הקיבוצית.

לאחר בדיקת התאמה, תקבלו אישור במייל חוזר מהתק"מ בו תתבקשו להיכנס לקישור ולמלא את הפרטים המבוקשים, לבחור סניף אליו הנכם מעדיפים להגיע ולשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד עבור יום ההיכרות.

נציגי אדם מילא יחזרו אליך לקביעת התאריך והמקום הסופי.

במידה ובמועצה האזורית/בקיבוץ שלך מתקיימת הרשמה מרוכזת, יש לפנות לרכז/ת ואנו ננהל את ההרשמה דרכו.

למידע נוסף ולהרשמה ניתן לפנות לאתר התנועה הקיבוצית.