img

פרוייקט מא"ה (מיון, איתור והתאמה)

מכון אדם מילא נבחר על ידי משרד הביטחון לנהל את תהליך מיון בני הנוער המיועדים לשירות ביטחון בצה"ל. פרוייקט מא"ה (מיון, איתור והתאמה), הינו פרוייקט אסטרטגי לאומי של צה"ל אשר מנוהל על ידי אדם מילא ומתבצע באופן מקוון. את הפרוייקט מוביל צוות מקצועי מתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית של המכון. באמצעות מרכזי המיון שמפעילה חברת אדם מילא עבור צה"ל עוברים בכל יום מאות מועמדים לשרות ביטחון תהליך מיון ייחודי המאפשר לצה"ל להתאים לחייל את התפקיד המתאים ביותר לכישוריו ונטיותיו התעסוקתיות. תהליך המיון מורכב מאבחון התאמת המועמד לסביבות תעסוקתיות שונות ולתחומי פעילות שונים. על בסיס הפרופיל האיבחוני שעולה בתהליך זה, נקבע השיבוץ המיטבי לחייל בצה"ל.