img

שאלות ותשובות לגבי האבחון המקצועי

מה כולל יום האבחון?

יום האבחון נועד להכיר אותך ממגוון היבטים כדי לבדוק את מידת התאמתך לתפקיד ולארגון הרלוונטיים. יום האבחון נבנה כך שיאפשר לך להביא לידי ביטוי את יכולותיך במגוון דרכים וערוצים. יום זה עשוי לכלול סוגים שונים של מבחנים כגון מבחני כשרים, מבחני נייר ועיפרון, שאלונים אישיים, ריאיון אישי והשתתפות בדינמיקה קבוצתית.

יום האבחון נערך באחת מכיתות הבחינה. במהלך יום זה ישנו ליווי של בוחנים אשר נותנים הסברים והכוונה על פי הצורך.

כמה זמן עשוי לערוך יום האבחון?

יום האבחון עשוי להימשך בין חמש לתשע שעות בהתאם לתכנית המבחנים הספציפית לכל מועמד ותפקיד.

מה ההבדל בין מרכז הערכה ובין יום אבחון?

מרכז הערכה הוא תהליך סינון ראשוני אשר לרוב מבוסס על דינמיקה קבוצתית. הפעילות נבנית בהתאם למאפיינים הספציפיים של התפקיד ושל הארגון המיועדים. הפעילות היא הומוגנית – לרוב כל המועמדים המשתתפים בה מיועדים לאותו תפקיד. לעתים מדובר במשרה פנויה אחת ולעתים ישנן מספר משרות פנויות לאותו תפקיד הממתינות לאיוש. משך הפעילות בין שלוש לארבע שעות.

מהו מבחן קבוצתי?

זוהי פעילות קבוצתית בנוכחות פסיכולוג. בפעילות זו מוערכים המשתתפים על סמך מטלות ומשחקי תפקידים המותאמים למגוון תפקידים.

כמה זמן אורך ריאיון עם הפסיכולוג?

עד שעה.

כמה נבחנים מגיעים לאותו תפקיד?

נתון זה אינו קבוע ויכול להשתנות.

בתוך כמה זמן ניתן לקבל תשובות?

התשובות נשלחות לארגון עד שלושה ימי עסקים. הארגון שמטעמו נשלחת אחראי על מתן תשובה לנבחן על פי ראות עיניו ובהתאם לתהליכים הארגוניים.

האם ניתן לקבל את התוצאות של המבחנים שעשיתי?

ניתן לקבל שיחת משוב, אולם אך ורק באישור החברה השולחת ורק לנבחן אשר עבר יום אבחון מלא (ולא למרכז הערכה). בכל מקרה ניתן לתאם את שיחת המשוב רק לאחר קבלת תשובה מהחברה השולחת או חודש לאחר יום האבחון. שיחת המשוב נעשית בעל-פה וכרוכה בתשלום.

מה כוללת שיחת משוב?

שיחת המשוב מאפשרת לך להיטיב להכיר את נקודות החוזק שלך אשר תורמות  להתקדמותך ואת ההיבטים המעכבים אותך מלהגיע ליעדי הקריירה שהצבת לעצמך.שירות זה יכול להינתן רק במקרה של אבחון בהיקף מלא.

במה עליי להצטייד ביום האבחון?

מומלץ להגיע רעננים. יש להביא תעודה מזהה הכוללת תמונה. יש להצטייד במזון (בסניף תל אביב ובסניף חיפה אין קפיטריה). אם קיים ליקוי למידה כלשהו המזכה בהקלות במבחנים שונים, יש להביא אישור על כך מגורם מוסמך.

האם ניתן לפצל את יום המבחנים?

בדרך כלל ניתן לפצל את יום האבחון בתנאי שאין לכך התנגדות מטעם הארגון שממנו נשלחת.

האם נערכים אבחונים בימי שישי?

כן.

האם ניתן להעביר את התוצאות לארגון אחר?

כן, ניתן להעביר את התוצאות לארגונים אחרים, אבל ההעברה מותנית באישור הלקוח לעניין. יש ארגונים המאשרים זאת ויש שלא.

ממי אקבל את התשובות למבחנים?

הארגון שמטעמו נשלחת אחראי על מתן התשובה על פי ראות עיניו ובהתאם לתהליכים ארגוניים.

אם נבחנתי אצלכם בעבר, האם אוכל להגיע להיבחן שוב?

כן, אין הגבלה של זמן בין בחינה לבחינה, וניתן להגיע תמיד להיבחן שוב אף על פי שנבחנת בעבר אם נשלחת עלידי ארגון.

האם ניתן להגיע ליום האבחון בשעה מאוחרת יותר מ-8:00?

מומלץ להגיע ליום המבחנים בזמן, בשעה 8:00, אחרת ייתכן שלא יעלה בידך להספיק לבצע את כל המבחנים באותו יום וכן את המבחנים שהתקיימו בתחילת היום.

כמה זמן נשמרות התוצאות?

התוצאות נשמרות עד שנתיים וחצי.

האם ניתן להיבחן לא בשפה העברית?

כן, ניתן להיבחן בשפה הרוסית, בשפה האנגלית ובשפה הערבית, באישור הארגון השולח.

יש לי זכאות להארכת זמן, האם אפשר להשתמש בה לאבחון?

על מועמדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להתאמות מבדקים (כלומר להארכת זמן) להציג אבחון מלא (שבו מופיעים תאריך אבחון, תוכן האבחון, הממצאים בכל התחומים וכן סיכום והמלצות). האבחון צריך להיות חתום על ידי פסיכולוג שיקומי או חינוכי מומחה, רופא מומחה או מאבחן דידקטי – כולם בעלי מספר רישוי המצוין ליד החתימה. לא יתקבלו אישורים מטעם מוסדות לימודים שבהם מצוין שההתאמות תקפות אצלם בלבד. בהתאם לממצאי האבחון המוצג וההמלצות בו נבחן מהן ההתאמות שנוכל לספק במסגרת יום המבדקים. את האבחון יש להעביר בפקס : 6498614- 03 או ביום המבחנים עצמם.

האם ניתן להיבחן רק בתל-אביב?

יש לנו חמישה סניפים: תל-אביב, חיפה, ירושלים ובאר-שבע וניתן להיבחן בכל אחד מהסניפים הללו.