img

אבחון תעסוקתי

כמה כסף, זמן ואנרגיה מוציא הארגון שלך על גיוס כוח אדם או על הכשרת עובדים חדשים שאינם מוכיחים את עצמם? או על עובדים שאינם נשארים בארגון לאורך זמן? לא היית רוצה למצוא את העובדים הנכונים לארגון, אלו שינועו אתו לאופקים אישיים ומקצועיים חדשים?

במציאות העסקית הנוכחית קיימת תחרות גדולה על כישרונות היוצרת תחלופה רבה של עובדים, מאגרי הגיוס מוגבלים, החששות מאחריות משפטית הולכים וגוברים והכלכלה הגלובלית שינתה את חוקי המשחק. נוסף, החלטה שגויה בגיוס עובד עלולה לטמון בחובה הוצאות גדולות מאוד המוערכות בכ-20% עד 200% מהמשכורת השנתית הממוצעת של העובד בהתאם לסוג המשרה.

לכן קיים צורך אמתי בכלים אפקטיביים לגיוס העובדים המתאימים ביותר. כלים אלה מאפשרים גיוס כוח אדם מושכל, שהוא השלב הראשון וההכרחי בהרכבת צוות מנצח.

 אבחון תעסוקתי – אז איך בוחרים את המועמדים המתאימים ביותר?

משאירים את ההימורים ואת תחושות הבטן בצד ונעזרים בגוף מקצועי.אדם מילא מתמחה בבדיקת התאמתם של מועמדים לתפקידים ולארגונים שונים וכן בתהליכי האבחון שלהם לקידום. לאחר אבחון תעסוקתי מקצועי אין עוד צורך בניחוש, וניתן לנבא בסבירות גבוהה מי מבין המועמדים לתפקיד הוא המתאים לצעוד קדימה עם הארגון.