img

איך מאבחנים?

אדם מילא משתמשת בשבעה כלים מרכזיים בתהליך האבחון. חלק הארי שלהם הוא מבחני מיון מסוגים שונים. כל כלי מספק אבחנות בתחום מסוים, ויחד הם מקנים משנה תוקף זה לזה ויוצרים תמונה מלאה על כשריו ועל תכונתיו של המועמד.

  • ראיונות אישיים – נערכים על ידי פסיכולוגים ויועצים תעסוקתיים.

  • מבחנים קוגניטיביים – הוכחו כיעילים בניבוי ביצועים בתפקידים רבים. המבחנים בודקים אינטליגנציה כללית וגם יכולות ספציפיות כגון כשרים לוגיים, כושרי למידה, יכולת ריכוז, חלוקת קשב ועוד.

  • מבחנים התנהגותיים – בוחנים ביצועי הווה ועבר כאמצעי לחיזוי התנהגות בעתיד. מבחנים אלה כוללים דינמיקות קבוצתיות, משחקי תפקידים, משימות אינטראקטיביות ועוד ומתמקדים בסגנון העבודה של המועמד, בכישוריו הבין-אישיים, ביכולתו להתמודד עם בעיות ולפתור אותן, ביכולתו לקבל החלטות, לנהל, להנהיג ועוד.

  • מבחנים אישיותיים – בודקים את התאמת אישיותו של המועמד לתפקיד ולארגון באמצעות מבחנים פסיכולוגיים הבוחנים מדדים אישיותיים כגון נאמנות לארגון, ביטחון עצמי, עצמאות בעבודה, יזמה ומוטיבציה.

  • מבחני כישורים ונטיות – בודקים את הנטיות האישיות של המועמד ואת יכולותיו בסדרה של כישורים מקצועיים ספציפיים הנחוצים לביצוע התפקיד.

  • מבדקי אמינות – בוחנים את מהימנותו ואת אמינותו של המועמד. לעתים  מבחנים אלה מלווים בראיונות ובמבדקים משלימים שנועדו לברר נושאים שעלו במבדקים הראשוניים. => קישור למבחני VERITAS

  • מרכזי הערכה – טכניקת אבחון מקצועי של מספר מועמדים בו זמנית לתפקיד אחד אצל הלקוח. בדרך כלל מרכז הערכה כולל מבחנים ושאלונים אישיותיים וקוגניטיביים, דינמיקה קבוצתית וראיונות אישיים. מרכזי הערכה הם למעשה מעין אבחון מקוצר: הם אורכים מספר שעות ומתאימים ביותר ככלי סינון ראשוני בגיוסים גדולים של עובדים (למשל לתפקידי אבטחה, שירות ומכירות). מאחר שכל המועמדים מיועדים לאותו תפקיד באותו ארגון, מרכז ההערכה נתפר לפי מידותיו וצרכיו של הלקוח ומשולבים בו תכנים מעולם התוכן המקצועי שלו. בשונה מכלי אבחון אחרים הלקוח יכול לצפות במרכז ההערכה ולהתרשם מקרוב מביצועי המועמדים הפוטנציאליים בעת ביצוע המשימות והמבחנים השונים.

נוסף לכלי ההערכה הללו אדם מילא עוסקת בהצלחה מוכחת גם בפיתוח כוכבים ומצוינות באמצעות מודלSilver Ace שפיתחנו.

מהם הכלים הנכונים לאבחון?

כיצד בוחרים את כלי האבחון כדי לבחון התאמה לתפקיד? מערך האבחון מותאם לכל תפקיד, כנגזרת של הגדרות הארגון מזמין האבחון והכלים המתאימים ביותר מבחינה מקצועית. הבחירה בסוג האבחון הדרוש תתקבל בשיתוף אדם מילא והלקוח ותלווה על ידי מנהל לקוח מקצועי המכיר לעומק את הארגון ואת צרכיו.