img

אמינות ועבריינות תעסוקתית - מוצרים

"אינטגרה" הנה חברת בת מקבוצת אדם מילא המשווקת את מוצריה משנת 2004. החברה כוללת אנשי מקצוע ומחקר עתירי ניסיון, ביניהם: בכירים לשעבר במערכות הביטחון (יוצאי המודיעין הצבאי, שב"כ, משטרה ומוסד), פסיכולוגים, אנשי מחקר, טכנולוגיה ועוד. החברה מובילה בתחום בדיקת אמינות עובדים ומועמדים לעבודה והיא מבצעת עשרות אלפי מבדקים בשנה בארץ ומאות אלפי בדיקות בשנה בחו"ל. שירותי החברה כוללים: מבדק אמינות ממוחשב ייחודי, שרותי תשאול וסדנאות לשיפור מיומנויות ראיון ותשאול, בדיקות פוליגרף, יעוץ בבניית הירארכית מיון עובדים בהיבט האמינות, בדיקות במאגרי מידע ועוד. החברה מספקת שירותים למאות לקוחות ממשרדי אדם-מילא בת"א, חיפה, טבריה, ירושלים ובאר-שבע.

מוצרי החברה

החברה פיתחה בשיתוף עם אדם מילא מחולל מבחנים אינטרנטי, אשר שודרג לאחרונה לקדמת הטכנולוגיה ומאפשר ביצוע קשת רחבה של מבדקי התאמה לתפקיד ומגוון מבדקי אמינות חדשניים.

מבדקי  אמינות מסדרת VERITAS

קו מוצרי החברה כולל:

 1. מבדק אמינות למיון עובדים בקבלה לעבודה.
 2. מבדק אמינות דיכוטומי לסינון עובדים בקבלה לעבודה.
 3. מבדק אמינות תקופתי לעובדים קיימים ולקראת קידום/ניוד.
המבדק בודק קשת רחבה מאד של נושאים הקשורים למועדות ל"עבריינות תעסוקתית" והוא בנוי מודולארית בצורה גמישה הניתנת להתאמה מהירה ללקוח ולתפקיד. המבדק ניתן לביצוע בקשת רחבה של שפות: עברית, ערבית, אנגלית, רוסית, אמהרית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית, סינית ועוד.

למבדק 3 מודולות עיקריות הניתנות להרכבה בצרופים שונים:

א. מבדק בסיסי (נמשך כ-20 דקות) הכולל:
 • נאמנות
 • אמינות דיווח
 • גניבה
ב. מבדק סטנדרטי (נמשך כ-20 דקות) הכולל בנוסף על המבדק הבסיסי:
 • שוחד
 • התמכרות לסמים
 • התמכרות לאלכוהול
 • התמכרות להימורים
ג.  מבדק מלא (נמשך כ-45 דקות) הכולל בנוסף על המבדק הסטנדרטי:
 • נטייה לאלימות
 • עבריינות מחשב
 • הטרדה מינית
 • בטיחות
המבדק פשוט להפעלה, איננו מחייב שליטה במחשב, ובסיומו ניתן להפיק במקום דו"ח תוצאות מסכם.

המבדק ניתן להפעלה פשוטה באינטרנט או בטאבלט בשלושה אופנים:

 • בבית הלקוח
 • בסניפי החברה
 • בבית המועמד לעבודה (באמצעות שליחת לינק)
המבדק בעל מאפיינים פסיכומטריים (מהימנויות המדדים, תוקף מבני ותוקף בו-זמני) טובים ובהתאם למקובל בספרות הפסיכומטרית ונתמך בחו"ד בהיבט המשפטי (חופש העיסוק, הגנת הפרטיות, שוויון הזדמנויות בעבודה).

 ייחודיות וחדשנות המבדק:

בגרסה החדשה של המבדק הוכנסו שיפורים וחידושים רבים הן במבדק עצמו והן במערכת הניהולית שלו באמצעות אלגוריתמים מתוחכם. בין החידושים העיקריים:
 • בדיקת אמינות הנבדק ברובד הישיר (תשאולי) וברובד העקיף (פסיכולוגי-אישיותי).
 • אדפטיביות - יכולת העמקה בשאלות כפונקציה של תשובות הנבדק.
 • פתרון ייחודי לבעיית הרצייה.
 • שאלות רנדומאליות למניעת "שריפת" מבדקים.
 • מנגנון ייחודי לבדיקת זמני תגובה ברמת נושא הבדיקה וברמת השאלות.
 • שאלות פתוחות המאפשרות לנבדק להסביר תשובותיו.
 • נספח שאלות למתשאל- אופציונאלי.
 • דו"ח תוצאות מותאם לקוח.