img

ייעוץ ארגוני - פיתוח משאבי אנוש למנהלים

השוק השתנה, המוצרים השתנו – איך להתאים את המבנה הארגוני למציאות החדשה? הארגון ועובדיו מגלמים כל-כך הרבה אפשרויות מבטיחות. איך מממשים את כולן? איך מחזקים את המנהלים, מטפחים את העובדים ומפתחים את החברה?

תהליכי שינוי ופיתוח הם שלב חיוני בחיי הארגון השואף לצמוח, להצטיין ולהצליח. כדי להניע תהליך פורה יש להבין היטב את אופיו של הארגון, את תפקודו ואת חלקו של הגורם האנושי בהתנהלות זו. אדם מילא בנתה ויישמה שיטות ייחודיות לפיתוח ארגוני, המתבססות על הבנה מעמיקה באנשים ובחיבור שבין האדם, התפקיד שהם ממלאים והארגון שהם פועלים בו. אנו מציעים שירותי ייעוץ ארגוני מקצועיים ומהימנים שיניחו את הבסיס לצמיחה ולזינוק של ארגונכם.

תהליכי הפיתוח שאדם מילא מתמחה בהם:

  • גיבוש אסטרטגיה ארגונית והטמעתה
  • תכנון מפורט של תהליכי שינוי
  • עיצוב תרבות ארגונית התומכת ביעדיו העסקיים של הארגון והטמעתה
  • עיצוב מבנה ומערך תפקידים בהתאם למטרות הארגון

ייעוץ ארגוני - פיתוח המשאב האנושי בכל הרמות והשלבים בתוך חיזוק החוסן האישי והארגוני:

  • פיתוח הנהלות המשמשות "ראש חץ" עסקי וניהולי
  • פיתוח מנהלים בתכנית ייחודית אישית וקבוצתית
  • פיתוח כוכבים ומצוינות באמצעות מודל Silver Ace שפיתחנו
  • פיתוח צוותים אורגניים
  • תכנון וביצוע תהליכי OUTPLACEMENT – פיטורין

אדם מילא מציעה את כל הידע שרכשה לאורך עשרות שנים ועורכת סדנאות מקצועיות וממוקדות למנהלים ולאנשי משאבי אנוש.