img

אדם מילא מתמחה גם בייעוץ לבחירת מסלולי לימודים וקריירה ומסייעת לאנשים רבים לנווט בשוק העבודה המאתגר והדינאמי

למצות את הפוטנציאל – ולחלוק מידע

נכתב ע"י נמרוד בצר*

לאורך השנים עוסקת אדם מילא בנכס החשוב ביותר בעולם התעסוקתי– האדם. אנו מאמינים כי מיצוי הפוטנציאל הגלום באדם הוא המאפשר מקסום ערך הן לארגון שבו הוא מועסק והן לאדם עצמו.

לצורך כך, פיתחנו במהלך השנים תפיסות וכלים העוסקים במכלול הנושאים הנוגעים למהלך "חייו התעסוקתיים" של העובד. לאדם מילא תפיסה כוללת של האדם בארגון, המתחילה באבחון העובד ובדיקת התאמתו לתפקיד הנדרש בארגון, ממשיכה בפיתוח העובד בחברה ונמשכת בליוויו עם סיום העסקתו. אדם מילא מתמחה גם בייעוץ לבחירת מסלולי לימודים וקריירה ומסייעת לאנשים רבים לנווט בשוק העבודה המאתגר והדינאמי. כחברה מובילה בתחומה אנו רואים מחויבות לחלוק את הידע הרב שנצבר אצלנו בתחומים אלו לאורך השנים עם לקוחותינו. אני שמח לחנוך את הבלוג ומקווה כי יהפוך לצינור נוסף להעברת מידע, דעות, רעיונות וחומר מקצועי, וזאת במקביל למפגשים השוטפים ולכנסי הלקוחות שאותם אנו מקיימים. * נמרוד בצר הוא מנכ"ל אדם מילא