img

מבדקי אמינות - תשאולים

סוגי התשאולים

החברה מספקת שירותי תשאול תעסוקתיים משני סוגים:

  1. תשאול מבוסס מבדק אמינות.
  2. תשאול רקע ללא מבדק (בעיקר לכאלו המתקשים בביצוע מבדק ממוחשב).

מטרת התשאול

  1. לקבל מהנבדק הסברים על תשובותיו במבדק האמינות הממוחשב.
  2. להרחיב ולהעמיק את המידע על הנבדק לצורך גיבוש המלצה בעניינו (לקבל/לא לקבל).
  3. לסקור את עברו התעסוקתי של הנבדק, מצבו האישי, נורמות וערכי התנהגותו.
  4. לתת מענה לשאלות המטרידות את הלקוח באשר לנבדק.

למי מיועדת הבדיקה

מומלץ להסתייע בתשאול למועמדים לעבודה או לעובדים בעלי נגישות למידע רגיש של הארגון, סחורה ומחסנים, כספים, לקוחות וספקים וכדומה. כן מומלץ לבצע התשאול למועמדים או עובדים שבצעו מבדק אמינות ממוחשב במהלכו עלו נושאים הדורשים ברור או התייחסות הנבדק.

קוד אתי

התשאולים מבוצעים ע"י מתשאלים מנוסים ובצורה השומרת על כבודו ופרטיותו של הנבדק. התשאולים מבוצעים באווירה נינוחה ונותנים הזדמנות טובה לנבדק להסביר את עצמו.

תהליך תאום הבדיקה וביצועה

להלן שלבי תאום וביצוע בדיקת הפוליגרף:
  1. קבלת הבקשה מהמזמין.
  2. תאום מועד הבדיקה.
  3. ביצוע התשאול (כחצי שעה).
  4. העברת דו"ח תוצאות בכתב ללקוח. (כולל התייחסות לכל נושאי הבדיקה, עברו של הנבדק, נטייתו למעורבות בעבריינות תעסוקתית, התרשמות והמלצות)
התשאול מבוסס על דיווחו העצמי של הנבדק. ניתן לבצע התשאול במגוון שפות כולל: עברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית.

מיקום הבדיקה

הבדיקה מבוצעת במשרדי החברה בת"א, חיפה, טבריה, ירושלים וב"ש. ניתן לתאם שליחת מתשאל לבית הלקוח בריכוז של 4 נבדקים לפחות.