img

מהו ראיון ממליצים?

כמנהלים ואנשי גיוס הקולטים עובדים, כולנו נאלצנו לעמוד בסיטואציה שבה היינו צריכים להתקשר לממליץ ולבקש שיספר לנו על עובד שלו לשעבר. על פי רוב שיחה זו מלווה באי נוחות, ולא תמיד אנחנו מצליחים לשאול את השאלות הנכונות בזמן אמת ולהפיק את מרב המידע מהשיחה. עם זאת, ראיון ממליצים יכול לשפוך אור על אודות המועמד ולסייע במקרים שבהם יש התלבטות בין כמה מועמדים לתפקיד. למעשה תשאול עומק של ממליצים לפני קבלת מועמד לעבודה הוא שלב הכרחי בתהליך קבלת ההחלטה הסופית, ומאפשר חיסכון במשאבים ובעלויות תחלופה של עובדים, הן במונחים כלכליים של זמן ואנרגיה והן במונחים רגשיים של עגמת נפש למועמד ולארגון שלתוכו הוא נכנס. ראיון ממליצים הוא גם כלי עזר לקראת קליטת העובד לחברה והכשרתו בכניסה לתפקיד.

איתור הצורך ופיתוח הכלי

במסגרת הקשר השוטף שלנו עם לקוחות, מנהלים רבים מספרים לנו על הקושי להשלים את תמונת האבחון המלאה על המועמדים שלהם. לאחר שהם מקבלים את חוות הדעת מיום האבחון הם מבקשים שמות ממליצים, אבל הפקת מידע אפקטיבי ואמין משיחות אלו היא בעייתית. השיחות גוזלות זמן ומשאבים, "רדיפה" אחרי טלפונים, השארת הודעות והתמודדות עם התחמקויות של ממליצים פוטנציאליים. לעתים נתקלים בהתנגדות מצד הממליץ או מרגישים שאי אפשר בשיחה הקצרה לרדת לעומקן של נקודות בעייתיות. הבעיה מחמירה כאשר מדובר בממליצים בכירים, אותם קשה יותר להשיג ולדובב. כדי להקל על המנהלים המגייסים בהתמודדות עם סוגיה זו, פיתחנו כלי המספק מוצר סופי התומך ומשלים את תמונת האבחון המלאה. את ראיון שלנו מנהל מראיין מיומן מטעם "אדם מילא", והוא משוחח עם הממליצים שיחה טלפונית מעמיקה ומתמקד בנקודות התורפה של המועמד, כמו שבאו לידי ביטוי ביום האבחון או בתהליך הגיוס שעבר. לאור הניסיון שצברנו, נוכחנו שכאשר איש מקצוע מיומן מטעמנו מתקשר לממליץ ומציג את עצמו כמראיין מטעם "אדם מילא", הווה אומר צד שלישי ולא המעסיק הפוטנציאלי עצמו, הדבר מסייע ב"הורדת חומות" ופותח פתח לשיחה אמיתית וכנה יותר, בה הממליץ מתנגד פחות וחושף נקודות שלא היו עולות בהכרח אם המראיין היה בעל תפקיד מטעם המעסיק עצמו.

מהו הערך המוסף שאנחנו מציעים ב"ראיון ממליצים"?

  • ניהול אקטיבי וניווט הריאיון.
  • שאלת השאלות הנכונות לטובת בירור הנושאים הרלוונטיים לתפקיד.
  • העמקה בנושאים שעלו כבעייתיים בתהליך המיון שעבר המועמד.
  • הקשבה פעילה ושימוש ברמזים וניואנסים כדי להפיק עוד מידע.
  • התרשמות מהממליץ עצמו (רמה אישית, נכונות לשתף פעולה, מידת היכרותו עם המועמד, מצב רוח וכד') וביצוע התאמות בשיחה כדי לדרבנו לשתף פעולה.
  • עריכה ואינטגרציה של השיחה למסמך מגובש. בסיום כל שיחה נכתבת חוות דעת מסכמת לדברי הממליץ והתרשמות המראיין מהממליץ עצמו.

לסיכום

ראיון ממליצים הוא כלי משלים לאבחון המספק לארגון מידע נוסף בפזל המורכב ויכול לשמש גם בתהליכי גיוס והשמת עובדים. אנו ממליצים להשתמש בכלי לטובת מועמדים סופיים שעברו בהצלחה את תהליך המיון במסגרת תהליך גיוס, השמה או אבחון.