img

מה בין מבדק אמינות לבדיקת פוליגרף?

נכתב על ידי בני מגן*

הסיבות לשימוש בבדיקת פוליגרף

בשוק האזרחי מקובל להשתמש בבדיקות פוליגרף, במקומות שבהם השימוש בכלי זה חוקי, משלושה סוגים: 1. בדיקת פוליגרף בעקבות אירוע או חשד ספציפי. 2. בדיקת פוליגרף בקבלה לעבודה. 3. בדיקת פוליגרף תקופתית.

הסיבות לשימוש במבדקי אמינות

לצד השימוש בבדיקות הפוליגרף התרחב מאוד בעשור האחרון השימוש במבדקי אמינות משני סוגים: 1. בדיקת אמינות בקבלה לעבודה. 2. בדיקת אמינות לעובדים קיימים (בעיקר לקראת קידום, שינוי תפקיד). מטרתה העיקרית של בדיקת הפוליגרף היא לבדוק האם הנבדק עבר עבירה בעבר, בעוד שבדיקת האמינות מנסה לנבא את התנהגותו העתידית.

האפקטיביות של בדיקת הפוליגרף

כאמור בדיקת הפוליגרף היא כלי אפקטיבי ביותר לבדוק האם חשוד בעבירה כלשהי אכן היה מעורב בה או לא, למשל האם גנב, קיבל שוחד, הוציא מידע חסוי וכו'. הבדיקה איננה יכולה לבדוק כוונות, מחשבות וכו'. משום כך בדיקת פוליגרף בעקבות אירוע ספציפי במקום העבודה יכולה לסייע מאוד באיתור המעורבים בעבירה. מצב דומה למדיי מתקיים בבדיקת פוליגרף תקופתית של עובדים במקום עבודה, ובמהלכה נבדקים עובדים, בעיקר בתפקידים רגישים לארגון, כמו אנשי המטה והכספים, מחסנאים, אנשי מכירות וכו'. בדיקות אלו מתקיימות אחת לשנה, שנתיים, ויש בהן גם היבט הרתעתי לעובדים. בדיקה זו מתמקדת בחשד לביצוע עבירות של העובד בתקופת עבודתו בחברה. בדיקת הפוליגרף בקבלה לעבודה שכיחה פחות, ומתבצעת בצורה סלקטיבית לגבי תפקידים רגישים וזאת מאחר שבבדיקה זו לא קיים חשד ספציפי כלפי המועמד לעבודה וסריקת הנושאים השונים לבדיקה נתונה יותר לפרשנות סובייקטיבית של הנבדק. לכן קיימת חשיבות רבה לשלב הכנת הבדיקה וניסוח השאלות, ורצוי לצמצם עד כמה שאפשר את הנושאים הנבדקים.

החולשות של בדיקת הפוליגרף

לצד יתרונות אלו של בדיקת הפוליגרף יש לכלי זה כמה חסרונות: 1. תהליך הבדיקה חודרני ויוצר תחושה לא קלה אצל הנבדק. 2. תהליך הבדיקה ארוך יחסית (יכול להגיע לשעתיים). 3. מחייב עלות גבוהה. 4. לאור הנ"ל אי אפשר לבצעו בהיקפים גדולים. 5. קיימים מצבים שבהם לא מתקבלת תוצאה חד משמעית בבדיקה או שהנבדק נכשל בבדיקה, אבל איננו מודה בביצוע העבירה. במצב כזה עלולה להתעורר לארגון בעיה בהקשר להמשך העסקתו של הנבדק.

בדיקת אמינות

מנגד בדיקת האמינות היא כלי סטטיסטי המנסה לנבא את הסיכוי שמועמד לעבודה יהיה מעורב בעבריינות תעסוקתית אם יתקבל לתפקיד המוצע לו. בדיקת האמינות מבוססת על דיווח עצמי של הנבדק, והיא מחלקת את המועמדים למועמדים בסיכון גבוה ובסיכון נמוך יותר. מהימנות המועמד נבחנת על פי מעידות בעברו, נורמות וערכים ומרכיבי אישיות רלוונטיים. בדיקת האמינות מנסה לבנות פרופיל נורמטיבי של מועמד לעבודה בהתבסס על המרכיבים המופרטים לעיל. בדיקת האמינות נמשכת כחצי שעה, ובה הנבדק עונה על שאלות במחשב, ואין היא מצריכה משאבים רבים. משום כך היא זולה בהרבה מבדיקת הפוליגרף ואפשר לבצעה בהיקפים גדולים ובזמן קצר יחסית. בדיקת האמינות אפקטיבית בעיקר בבדיקת מועמדים לעבודה כשהנבדק מעוניין להיראות כן מצד אחד ולארגון אין עליו מידע מספק לצורך קבלת החלטה על העסקתו מצד שני. הבדיקה פחות אינדוקטיבית בבדיקת עובדים קיימים מאחר שהם יטו להסתיר אינפורמציה מחשש לפיטורים, ואין היא מתאימה לבדיקת חשד לאירוע ספציפי. לכן משתמשים בבדיקת אמינות לעובדים קיימים בעיקר לצורכי קידום או בעת שינוי תפקיד, מצבים הדומים בצורה כלשהי לקבלה לעבודה. הגם שבבדיקת האמינות מופעלים "כלים" שונים שנועדו לצמצם את יכולת המועמד "לעבוד על הבדיקה" ולשקר, עדיין קיימים שקרנים מתוחכמים שיכולים להצליח בבדיקה מדי פעם אף על פי שהם עבריינים, אך בכל מקרה הבדיקה מצמצמת בצורה ניכרת את העבריינות התעסוקתית בארגון, והיא כלי הרתעתי חשוב. בדיקת האמינות ידידותית יותר מבדיקת הפוליגרף, ומאפשרת בדיקה של נושאים רבים יותר והיבטים מורכבים יותר של הנבדק. בדיקת האמינות יכולה להיות כלי סינון יעיל כאשר יש צורך למיין במהירות אוכלוסיית מועמדים גדולה או כאשר יש מספר רב של מועמדים למשרה ספציפית. נוסף לכך אפשר להפעילה ככלי תומך החלטה ולשלבה בתשאול/ ריאיון המתבסס על תוצאות הבדיקה, ובדרך זו מסייע בהפקת אינפורמציה על המועמד וממקד ומקצר את שלב התשאול/ הריאיון. דרך זו מומלצת לביצוע לגבי בדיקת עובדים קיימים או עובדים בתפקידים רגישים ובכך לצמצם את אפשר הטעות בבדיקה. לעתים אפשר לשקול ביצוע משולב של בדיקת אמינות, תשאול ובדיקת פוליגרף ממוקדת לנושאים בעייתיים שעלו בתהליך. *בני מגן, מנכ"ל חברת אינטגרה מקבוצת אדם מילא