img

מחקר שיווקי - ייעוץ ארגוני

אם היית יודע מה הלקוח שלך באמת רוצה, למה הוא משתוקק ומה באמת משפיע על המעורבות הרגשית שלו בצריכה… פיצוח הקוד הגנטי, מתודולוגיה חדשה בעולם מחקרי השוק הגיעה מתחום אבחון אישיותי פסיכולוגי שנפוץ מאד בענף גיוס והשמת עובדים. קבוצת אדם מילא, הקבוצה המובילה באבחון אישיותי לצרכי גיוס והשמה, פיתחה כלים מחקריים לענף השיווק ומציעה הכרות מעמיקה עם אישיותו של הצרכן.