img

מיקור חוץ

"אני זקוק לאיש מקצוע אמיתי, ואין לי משאבים מתאימים לכך!"

מקצוענים להשכיר

אנשי המקצוע המנוסים של אדם מילא עומדים לרשות הארגון שלך בנקודות מפתח הדורשות תגבור של מערך משאבי האנוש, או כחלק אינטגרלי של הצוות כפתרון ארוך טווח. זהו שירות מנוהל, המתמחה בניהול משאבי אנוש בארגונים, בפתרונות גיוס ואבחון, ומאפשר לארגון שלך להמשיך להפנות משאבים לתחומי הליבה שלו בידיעה שמערך משאבי האנוש נמצא בידיים בטוחות הדואגות לאינטרסים של הארגון.

אנשי הצוות שלנו ישמחו לעמוד לרשות הארגון שלך במשימות הבאות:
  • ביצוע וניהול מהלכי גיוס עובדים מסיביים.

  • תגבור זמני של מחלקת משאבי אנוש.

  • ניהול תהליכי גיוס ומשאבי אנוש כולל ניתוח תפקיד, גיוס, מיון, בחינה, קליטה והערכת ביצועים בתפקיד.

השירות יכול להינתן באופן זמני כתחליף למנהל משאבי האנוש או לאנשי הצוות, או כפתרון קבוע וארוך טווח כחלק אינטגרלי ומקצועי בארגון בהתאם להעדפות הארגון ולצרכיו.

אדם מילא עושה שימוש בכל הידע והניסיון שצברה לאורך השנים. היכרות עם ארגונים רבים, הבנה מהי הצלחה ארגונית ושיטות גיוס חדשניות הן הערך המוסף של מיקור החוץ.

 השירות מקצועי ו"מתוחזק" על ידי מומחים בתחום. רוב עובדינו צומחים באדם מילא, כך שאנו ערבים לבקיאותם ולמקצוענותם. לכולם הכשרה מתאימה וליווי, והרמה המקצועית נשמרת בקביעות באמצעות הדרכות שוטפות, קבוצות עמיתים לומדות ועוד.

שירותי ניהול משאבי האנוש של אדם מילא זוכים להערכה בחברות הגדולות בישראל, הנהנות מאנשי המקצוע של אדם מילא לאורך שנים ארוכות כמרכיב חיוני בצוות הניהול שלהן.