img

סוגי אבחון מקצועי

מעוניינים לגייס כוח אדם איכותי אשר יתרום רבות לארגון ואינכם יודעים כיצד לבחור את המועמדים המתאימים? בדיוק בשביל זה קיימים אבחונים מקצועיים אשר יחסכו לכם טרחה רבה ושגיאות השמה.

להלן כל המידע לו אתם זקוקים אודות תהליכי האבחון של מועמדים:

אבחון מלא

אבחון מקצועי מקיף ומעמיק של כל המדדים שהוגדרו כנחוצים לצורך הצלחת המועמד בתפקיד. אבחון זה מתאים בעיקר כאשר הסיכוי לגיוס מועמד שאינו מתאים הוא רב, כאשר יש מספר קטן של מועמדים סופיים לתפקיד או כאשר התפקיד המדובר מורכב או ניהולי. על פי רוב, האבחון המלא כולל ריאיון אישי, מבחנים ממוחשבים, מבחני נייר ועיפרון, דינמיקה קבוצתית, שאלונים אישיים, מבדקי אמינות ועוד. האבחון המלא של המועמדים אורך בדרך כלל שמונה עד תשע שעות ומבוצע במשרדי אדם מילא.

תוצר אבחון זה הוא דו"ח מלא ומקיף על כושרי האדם ומאפייני אישיותו כולל המלצה על מידת התאמתו של המועמד לתפקיד. במקרה שישנם מספר מועמדים שעברו אבחון מלא ניתן לספק דו"ח המשווה בין המועמדים וממליץ על המועמד המתאים ביותר לתפקיד.

אבחון מקוצר

אבחון המתאים לסינון ראשוני של מועמדים רבים לתפקיד אחד (כגון בגיוסי מסה) וכן לבדיקת התאמה של מועמדים למקצועות ספציפיים כגון עובדים במוקדי שירות ומכירה. ניתן לבנות אבחונים מקוצרים שונים בהתאם לצורך ולתפקיד. לרוב יכלול אבחון מקוצר אחד או יותר מהכלים האבחוניים הבאים:

  • מרכזי הערכה
  • ראיונות אישיים
  • מבחנים ממוחשבים (מבחני אישיות, כשרים וכו')

האבחון המקוצר יכול להתבצע במשרדי אדם מילא ברחבי הארץ או בכל מקום אחר. תוצר האבחון המקוצר הוא דו"ח קצר המתאר את המועמד ואת מאפייניו הבולטים, מפרט את נקודות הכוח והחולשה שלו ואת מידת התאמתו לארגון ולתפקיד הספציפי. הדוח מופק באופן מיידי ואוטומטי (מבחנים ממוחשבים למשל) או נכתב על ידי בעל מקצוע.

בנוסף לאבחונים לצרכי השמת עובדים, באדם מילא תוכלו לבצע אבחון התאמה ללימודים.