img

Outplacement – ליווי למפוטרים

איך מודיעים לעובד על פיטוריו? האם אפשר להפוך מהלך של צמצומים למהלך מעצים לחברה?

פיטורין הם חלק מחיי כל ארגון, אם מדובר בפיטוריו של עובד מסוים או במהלך הבראה רחב וכואב – זהו ללא ספק המהלך הארגוני הקשה ביותר לכל המעורבים בו.

אדם מילא מציעה ללקוחותיה את מיטב הניסיון והמקצועיות גם בתהליך רגיש זה, הן למפוטר עצמו והן לארגון.

למפוטר אנו מספקים תמיכה רגשית ההכרחית במצב זה לצד ליווי מעשי ותעסוקתי מרגע הפיטורין ועד למציאת משרה חדשה.

במסגרת ליווי למפוטרים אנו מציעים שירותי ייעוץ תעסוקתי והדרכה בבנייה מחודשת של הקריירה

הדרכה בחיפוש עבודה יעיל שיפור מיומנויות המכירה העצמית באמצעות קורות חיים וראיונות חיזוק תחושת המסוגלות להתמודד עם תהליך החיפוש ייעוץ קריירה – ייעוץ בשינוי תעסוקתי במידת הצורך ליווי תמיכתי וטיפול במשבר (על פי הצורך)

לארגון אנו מציעים פתרון מקיף

  • ליווי וייעוץ בשלב תכנון המהלך
  • הדרכת המנהלים המפטרים

  • ליווי התהליך ופתרון בעיות שוטפות

  • מניעת קשיים עתידיים

  • הכנת כלי עזר, כמו למשל מכתב פיטורין "אנושי"

  • הכנת הארגון ליום שאחרי הפיטורין – לצמיחה מחודשת ולחיזוק הזדהות העובדים עם הארגון. שירות זה מאופיין בגמישות ובהתאמה מרבית לצרכים הייחודיים של כל ארגון.

  • ליווי אישי או סדנאות למפוטר להתארגנות מחדש